En Bättre Värld

Vi på Agenzia vill gärna vara med och bidra till en bättre värld.

Agenzia – En Bättre Värld

År 2013 startade Agenzia ”En bättre värld”, vilket blivit ett mycket uppskattat sätt att tillsammans med våra kunder visa vårt engagemang till vår omvärld.

Varje fakturerad 100-lapp från oss ger en poäng som våra kunder får bestämma över vart de ska gå. Något som ligger både våra kunder och oss varmt om hjärtat. En form av återbäring, fast i ett större perspektiv. Under åren som gått, har vi märkt bland våra kunder att de allra flesta gärna vill ge sitt bidrag till Cancerfonden.

Därför har vi i år 2017 beslutat att förändra formen för Agenzia ”En bättre värld” och satsar alla kunders samlade styrka till just Cancerfonden. Vi hoppas och tror att ni alla känner att vi tillsammans skapar en bättre värld genom att ge cancerforskningen hela vårt stöd i år.

Årets bidrag uppgick till drygt 20 000 kronor och vi vill tacka de som har valt Agenzia som samarbetspartner.

Tack för att vi tillsammans har möjlighet att bidra till En bättre värld!

 

Tillsammans kan vi besegra cancer!

Resultat från år 2016

Diagrammet nedan visar fördelningen av Agenzias bidrag för år 2016. Med hjälp av våra kunders önskemål av organisation har vi tillsammans skänkt cirka 20 000kr. Ett fint samarbete som skapat en lite bättre värld!

Resultat från år 2015

Årets bidrag till en bättre värld blev större än någonsin! Totalt skänkte Agenzia nästan 19 000 kr med stöd av våra kunders val gällande vart just deras del skulle gå. Nedan ser du de olika alternativ på organisationer som våra kunder kan välja mellan.

Resultat från år 2014

2014 års gåva fördelade sig enligt diagrammet nedan. Totalt skänkte vi tillsammans drygt 15 000 kr, och på så sätt bidrog vi till bättre förutsättningar för människor, djur och natur runt om i världen.

INGA MELLANHÄNDER

Vi vill understryka att vårt bidrag till en bättre värld sköts helt och hållet av Agenzia, vi anlitar inga mellanhänder. Vi vill verkligen att allt ska komma organisationerna till del. Vi vill tacka alla kunder för visat intresse och engagemang, och för att vi tillsammans har möjlighet att skapa en bättre värld för allt levande på vår jord!