Våra Tjänster

Ditt företag behöver en stark ryggrad. Agenzia ger dig snabb och effektiv service på det du efterfrågar.

VÅRA TJÄNSTER

Vårt koncept av rådgivning/coachning skapar möjligheter för företag i framtiden.

Löpande Bokföring

Lämna den löpande bokföringen för bearbetning varje månad eller boka tid för att få det utfört direkt på plats i egen dator.

Lönehantering

Lönebesked görs utifrån tidrapportering antingen via internet eller manuellt och banklista för utbetalning sänds i god tid före utbetalningstillfället.

Skattedeklarationer

Varje månad görs en skattedeklaration innehållande moms, personalskatter, sociala avgifter och preliminärskatt för bolaget. Lämnas via e-legitimation till Skatteverket.

Bokslut

Bokslut med bilagor och underbilagor upprättas en gång per år. För aktiebolag med revisor lämnas bokslut och samtliga verifikationer direkt till revisor för granskning. Delårsbokslut upprättas om behov och önskemål finns.

Redovisning Är Färskvara

Hos Agenzia får du snabb och effektiv service på det du efterfrågar.

Redovisning är färskvara som ska tas om hand och bearbetas så snabbt som möjligt. Det är då du som företagare får ut fräscha och aktuella siffror som säger något om din verksamhet.

Rapporter ska visa hur företaget mår nu!

Anpassat till er fördel

Registrerar du alla affärshändelser själv i ett bokföringsprogram, så kan du bara maila en datafil till Agenzia och vi tar hand om resten i form av periodiseringar och avstämningar.

Om inte tiden riktigt räcker till, eller om du saknar ett eget bokföringsprogram, kan du lämna in materialet och vi gör även den löpande registreringen. Du väljer själv det som passar dig bäst.